VossaHopp <$BlogRSDUrl$>

Wednesday, September 17, 2003

Me har fått i oppgave å skrive ein stil.

Eg var så uhedig at eg glømte stilen min heime og fekk anmerkning hos Ruth:(
Det var ganske dumt for eg synes det var ein grei tekst.

Det var greit å skrive om "det fremmede". Egentli liker eg ikkje så godt å skrive tekster i det heile tatt, men eg prøvde å gjere det beste ut av det for det.

Me skulle gå inn på denne sida og skrive alle orda me ikkje forstod...Det blei desse orda: Verbal, retorikk, semiotikk, denotasjon, konnotasjon og kontekst.

Me skulle og formulere hva me forstod med god kommunikasjon: God kommunikasjon går ut på f.eks. å bruke både godt kroppsspråk og klar tale når du skal forklare noko. Til og med legge i ekstreme tilfeller legge til ein del bokmålsord i talen for å få folk til å fårstå når du har ein slik dialekt som eg har...sånn som eg skriv no...
No har eg endli fått opp bloggen min der eg ska skriva logg fra norsktimane osv..

This page is powered by Blogger. Isn't yours?